Spotkanie wielkanocne

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, odbyło się Wielkanocne spotkanie strażaków powiatu lubartowskiego. W spotkaniu udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie, pracownicy cywilni, a także wójtowie gmin z terenu powiatu  wraz z prezesami jednostek OSP.

Spotkanie swą obecnością zaszczycili:

  • st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki,
  • Ewa Zybała – Starosta Powiatu Lubartowskiego,
  • Krzysztof Paśnik – Burmistrz Miasta Lubartów,
  • nadkom. Norbert Romanek – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji,
  • Piotr Kiszczak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów,
  • ks. Stanisław Rząsa – kapelan lubartowskich strażaków.

Zebranych powitała Ewa Zybała – Starosta Lubartowski  życząc satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków w służbie, zdrowia, wszelkiej pomyślności i chrześcijańskiej nadziei. Do życzeń dołączył się Lubelski Komendant Wojewódzki podkreślając uroczysty charakter świąt Wielkiej Nocy. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom PSP oraz członkom OSP za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Również Burmistrz Lubartowa przekazał życzenia spokojnych i radosnych świąt dla wszystkich strażaków oraz ich rodzin. Jako ostatni głos zabrał kapelan strażaków ks. kanonik Stanisław Rząsa, który poprzez refleksję i modlitwę wprowadził świąteczny nastrój oraz pobłogosławił wielkanocne potrawy.