Do pobrania

1) Pytania-KPP-2016,
2) Karta wyszkolenia członka OSP wzór 2015,
3) Karta skierowania na szkolenie OSP.
4) WZÓR – Opis prac remontowych.
5) WZÓR – Wniosek na dofinansowanie.
6) Zakres przedmiotowy dotacji.