Szkolenia

Planowane szkolenia w roku 2019:
1. Szkolenie Podstawowe dla strażaków ratowników OSP.
I Termin rozpoczęcia szkolenia  08.02.2019r.
II Termin rozpoczęcia szkolenia  27.09.2019r.

2. Szkolenie Naczelników OSP.
Termin rozpoczęcie szkolenia 25.10.2019r.

3. Szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym – Dowódców OSP.
Termin rozpoczęcia szkolenia 03.10.2019r.

Wymagane dokumenty w zakładce OSP -> Do pobrania.