Struktura organizacyjna

WYDZIAŁ OPERACYJNO – ROZPONAWCZY
SEKCJA ORGANIZACYJNO-KADROWA
SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNA
SEKCJA FINANSOWA